Skip to Content

Concreet: 16 creatieve innovatieprojecten

Uitnodiging CICI-event

Volgende dinsdag 25 februari vindt in Tour&Taxis een inspiratie-avond rond creatieve kruisbestuivingen plaats. Wetenschappers en creatieve ondernemers gaan in gesprek en inspireren elkaar. Minister van Innovatie Ingrid Lieten stelt die avond ook de 16 geselecteerde projecten voor in de Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI).

Vorig jaar schreef Minister van Innovatie Ingrid Lieten de Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën uit. CICI is een initiatief van Flanders DC en het IWT (Agentschap voor innovatie door Wetenschap en Technologie). Opzet is te komen tot meer kruisbestuiving tussen verschillende disciplines bij het opzetten van innovatietrajecten. Meer en meer wordt immers duidelijk dat innovatie vaak buiten het labo gebeurt en meer vergt dan onderzoek en ontwikkeling.

De globalisering daagt ondernemers in Vlaanderen uit om zich niet alleen te differentiëren op basis van prijs en/of technologisch vernuft, maar ook op creatief vlak.
Met de CICI-call (waarvoor projecten tot 50.000 euro subsidie konden aanvragen), zet de Vlaamse overheid in op veelbelovende samenwerkingen tussen aan de ene kant mensen uit de creatieve sector en aan de andere kant ondernemers of wetenschappers.

Graag nodigen we u uit om de eerste resultaten van de CICI-projecten te ontdekken.

Programma van de avond:

18.00 uur:
Ontvangst

18.30 uur:
Interviews met onder meer Minister Ingrid Lieten en met ervaringsdeskundigen als Patrick Hoet (Hoet Eyewear), Mario Fleurinck (Melotte), Marleen Wynants (Crosstalks), Julie Vandenbroucke (Arteconomy), Sarah Gillis (Mobilotoop/Flanders InShape) en kunstenaar Frederik de Wilde.

19.30 uur:
Netwerkreceptie en kennismaking met de 16 geselecteerde projecten in de Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën.

Afspraak bij Tour&Taxis, Havenlaan 86 in 1000 Brussel.

Als u erbij wil zijn of meer informatie wil, dan kan u mij contacteren.

Trui Moerkerke
Communication Manager Flanders DC
0474 26 61 28

Over Flanders DC

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Flanders DC ondersteunt, promoot en verbindt creatieve ondernemers uit Vlaanderen bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming. Return on Creativity; daar staan wij voor.

Flanders DC
Diestsevest 76 - 3000 Leuven
Fosbury & Sons — Mechelsesteenweg 271, 1.1, 2000 Antwerpen
Ravensteingalerij 38 - 1000 Brussel