Creatieve industrie in Vlaanderen goed voor € 7,2 miljard

Sector stelt meer dan 120000 mensen tewerk

De creatieve en culturele sectoren in Vlaanderen zijn goed voor 2,7% van het BBP. Samen vertegenwoordigen ze een waarde van 7,2 miljard euro. De creatieve industrie telt 53.477 zelfstandigen (of 12,9 procent van alle zelfstandigen in Vlaanderen) en 69.983 werknemers. Die cijfers worden op 20 januari uitgebreid voorgesteld tijdens een rondetafel voor de creatieve economie in het Antwerpse Huis Happaert.

Dit is de derde door het Flanders DC kenniscentrum aan Antwerp Management School uitgevoerde impactstudie. Voor het eerst zijn de gegevens niet alleen op sectorniveau maar ook naar regionale spreiding beschikbaar.

We zien een opmerkelijke verschuiving in de cijfers tussen de eerste studie van 2011 en deze uit 2016.  Waar het tijdens de vorige impactstudie (2013) nog luidde dat de crisis er voor zorgde dat minder omzet onder meer spelers verdeeld moest worden, geldt nu dat meer opbrengsten worden verdeeld onder minder werkgevers en werknemers. Het aantal zelfstandigen binnen de sector is wel toegenomen. Deze uitspraken moeten echter met enige voorzichtigheid behandeld worden, want niet in elke sector spelen zich dezelfde tendensen af.

Binnen de cluster kunsten en erfgoed (beeldende kunsten, podiumkunsten, muziek en cultureel erfgoed) is een duidelijke stijging in het aantal zelfstandigen merkbaar (bijvoorbeeld in de muziek en beeldende kunsten sectoren). Op het gebied van het aantal werknemers en werkgevers is er echter een lichte daling merkbaar. Vooral de muzieksector deelt in de klappen (van de economische crisis?) met een verdere daling in toegevoegde waarde.

De cluster media en entertainment (audiovisuele industrie, gaming, geschreven media en nieuwe media) kent een daling op het vlak van het aantal werkgevers en werknemers, vooral in de sectoren van de audiovisuele kunsten en de geschreven media – pers. Het aantal zelfstandigen in deze cluster stijgt met 2%, en ook de totale omzet en toegevoegde waarde maakt een soortgelijke stijging door.

Ook in de cluster creatief zakelijke dienstverlening (architectuur, design, mode en reclame & communicatie) is het beeld gemengd: het aantal werknemers en werkgevers daalt en het aantal zelfstandigen, de omzet en toegevoegde waarde stijgen op hun beurt. Vooral de designsector doet het goed. De reclame- en communicatiesector maakt dan weer een moeilijke periode door met dalingen in het aantal werkgevers, werknemers en de omzet.

“Het onderzoek toont het belang van de creatieve sector in Vlaanderen vandaag aan”, vertelt Pascal Cools, algemeen directeur van Flanders DC: “Dat de sector ondanks de crisis heel goed standhoudt en er op sommige vlakken zelfs op vooruitgaat toont aan dat deze sector een versterkende factor voor de regionale economie is”.

Minister Muyters kijkt alvast naar de toekomst en benadrukt de rol van Flanders DC hierin: “De Vlaamse Regering is zich zeer bewust van het economische potentieel van de Vlaamse creatieve sectoren. Het bundelen van de ondersteuning voor deze sectoren in het vernieuwde Flanders DC zal de sector nog meer kracht geven om dit economisch potentieel effectief te realiseren.” “De stijging in het aantal zelfstandigen geeft aan dat er veel nieuwe initiatieven worden ontplooid, wat een positief effect op innovatie binnen en buiten de creatieve sectoren kan betekenen” vult Professor Annick Schramme van Antwerp Management School aan.

De cijfers worden ook beschikbaar gemaakt op een nieuwe website. Op die manier kan iedereen die dat wil inzoomen op dat deel van de sector wat hem het meeste interesseert. Organisaties en regio’s die specifieke informatie willen, kunnen het cijfermateriaal bij Flanders DC aanvragen. “Op die manier vermijden we dat elke stad, regio of sector moet investeren in een eigen studie”, vertelt Jan Bormans die het onderzoek binnen Flanders DC coördineerde.

Lees de volledige impactstudie

PDF - 4.2 Mb

Annick Schramme

Onderzoeksverantwoordelijke AMS

Peter Bertels

Kenniscentrum Flanders DC, flanders DC

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Flanders DC

Flanders DC is het Vlaamse design- en modecentrum en werkt aan sterk toekomstgericht ondernemerschap in de design- en modesector. 

Contact

Nationalestraat 28 - 2000 Antwerpen

+32 3 746 09 46

info@flandersdc.be

www.flandersdc.be