Skip to Content

De Creatieve Industrie in Vlaanderen goed voor 125.000 jobs.

Crisis houdt groei tewerkstelling niet tegen maar zorgt wel voor minder omzet

Vanavond wordt in Antwerpen de tweede impactstudie 'Creatieve Industrieën in Vlaanderen', een studie van het Flanders DC Kenniscentrum aan Antwerp Management School voorgesteld. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat in deze sectoren werkt, gestegen is. Anderzijds is in sommige deelsectoren de omzet gedaald. De ambitie om creatief te ondernemen is er, maar de nood tot meer professionalisering dringt zich op.

Over de creatieve industrieën is de jongste jaren heel wat te doen. Terecht, cijfers uit de nieuwe impactstudie "Creatieve Industrieën in Vlaanderen" van het Flanders DC Kenniscentrum aan Antwerp Management School tonen aan dat deze sectoren in 2010 goed waren voor meer dan 125.000 jobs en 3 procent van de Vlaamse economie vertegenwoordigden.

In vergelijking met cijfers uit 2008 (de eerste impactstudie) tekenen zich 2 globale tendensen af: in de creatieve industrieën is er een stijging van het aantal zelfstandigen (met 2 procent), het aantal wergevers (met 5 procent) en het aantal werknemers (met 6 procent). Tegelijk is er een daling van de omzet (met 5 procent) en van de toegevoegde waarde (met 2 procent). Hierbij moet zeker de kanttekening geplaatst worden dat de periode 2008-2010 middenin de financiële crisis valt waarbij de hele economie een terugval kende.

De snelle conclusie _ minder opbrengsten worden verdeeld onder meer spelers _ moet echter genuanceerd worden. De impactstudie licht de Creatieve Industrieën in detail door en brengt de 12 deelsectoren (architectuur, audiovisuele sector, beeldende kunsten, design, erfgoed, gaming, geschreven media, mode, muziek, nieuwe media, podiumkunsten en reclame&communicatie) onder in 3 clusters. Dat toont een genuanceerder beeld en enkele trends.

De eerste cluster kunsten (podium- en beeldende kunst) en cultureel erfgoed toont over de hele lijn een stijging van zowel werkgelegenheid als opbrengsten. De belangrijkste trend hier is de opkomst van bedrijven die commercieel zakelijke ondersteuning bieden aan artiesten uit de podiumkunsten en beeldende kunsten. Er werden opvallend veel kunst- of cultuurmanagers en managementbureaus, galerieën en andere initiatieven gerapporteerd.

De tweede cluster is de media- en entertainmentindustrie (geschreven media, audiovisuele sector, muziekindustrie en gaming). Deze cluster vertoont een algemene daling. De toenemende digitalisering heeft duidelijk invloed. In de gamingindustrie werkt dat positief, maar elders krijgen vooral ondersteunende schakels het moeilijk (videotheken, drukkerijen, distributeurs, retail van kranten en tijdschriften).

De derde cluster draait rond creatief zakelijke dienstverlening (communicatie en reclame, architectuur, design en mode). Hier is het beeld gemengd: meer mensen werken in die sector, maar omzet en toegevoegde waarde dalen. Design kent wel een grote groei op alle vlakken.

De toename van het aantal spelers in de Creatieve Industrieën bij een licht dalende toegevoegde waarde, ligt in het verlengde van de eerdere vaststelling dat deze sector gekenmerkt wordt door een meerderheid kleine tot zeer kleine ondernemingen en maar een paar grote bedrijven. Deze vaststelling steunt Flanders DC en Antwerp Management School in hun aanpak waarbij ingezet wordt op een sterke groei van de Creatieve Industrieën.

Contacteer ons
Jan Bormans Valorisatie Manager Flanders DC
Nina Jacob Program Marketing Manager
Pascal Cools General Manager, Flanders DC
Prof. Annick Schramme Academic Director competence center creative industries
Jan Bormans Valorisatie Manager Flanders DC
Nina Jacob Program Marketing Manager
Pascal Cools General Manager, Flanders DC
Prof. Annick Schramme Academic Director competence center creative industries
Over Flanders DC

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Flanders DC ondersteunt, promoot en verbindt creatieve ondernemers uit Vlaanderen bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming. Return on Creativity; daar staan wij voor.

Flanders DC
Diestsevest 76 - 3000 Leuven
Fosbury & Sons — Mechelsesteenweg 271, 1.1, 2000 Antwerpen
Ravensteingalerij 38 - 1000 Brussel