Skip to Content

De creatieve sector als motor voor innovatie

18 kruisbestuivingsprojecten van start

In het kader van de Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI) gaan deze week 18 projecten van start. CICI, een initiatief van Flanders DC en IWT, zet in op innoverend ondernemerschap door kruisbestuivingen tussen creatieven, wetenschappers en ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen. Uit verschillende studies blijkt dat de creatieve industrieën innovatie stimuleren. 

Een game developer die het leereffect van een veiligheidsopleiding in een bedrijf wil proberen te verhogen door er een spannend spel van te maken. Het artistiek onderzoek van een kunstenaar dat moet leiden naar het verbeteren van de virusresistentie van kweekkippen. Theatertechnieken die het succes van vrouwen in leidinggevende posities kunnen versterken. Het is een greep uit de geselecteerde CICI-projecten.

Na een eerste, succesvolle oproep in 2013, werd deze week de selectie bekend gemaakt van de tweede Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI). CICI maakt werk van innoverend ondernemerschap door kruisbestuivingen tussen creatieven, wetenschappers en ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen. Na een selectieprocedure kunnen nu 18 innovatieve samenwerkingsprojecten aan de slag.

Voor Flanders DC is het betrekken van outsiders in het innovatieproces cruciaal. Cross-sectorale samenwerkingen zorgen ervoor dat werkmethodes en know how van de ene sector naar de andere overvloeien.

Dat de creatieve industrieën innovatie kunnen stimuleren, werd al door verschillende studies bevestigd. Zo ook het European Competitiveness Report (2010). Daarin wordt de rol van de creatieve industrieën erkend als één van de bepalende factoren voor de toekomstige Europese competitiviteit op de wereldmarkten.

Omgekeerd kan dit soort projecten ook tot vernieuwing leiden in de creatieve sector zelf. Zo krijgt in het CICI-programma een improvisatiegezelschap dat in zee gaat met een business school alle zakelijke kennis mee om het eigen business model te verfijnen. Een modeontwerper die samenwerkt met een universitaire onderzoeksgroep leert bij over de technologie die hij nodig heeft om een intelligent kledingstuk te ontwerpen.

Om die creatieve kruisbestuiving alle kansen te geven, hebben we in Vlaanderen een brede kijk op innovatie nodig. Een kijk die verder gaat dan de traditionele R&D. De kloof tussen het potentieel van dit soort samenwerkingen en het bewustzijn hieromtrent bij zowel beleidsmakers als bij de spelers in de verschillende sectoren is nog groot. Wil Vlaanderen hierin de pioniersrol voortzetten, dan moet op kruisbestuivingsprojecten ingezet worden.

Meer informatie?

Carlo Vuijlsteke, Project Manager Flanders DC
carlo.vuijlsteke@flandersdc.be
0486 94 61 75

Contacteer ons
Trui Moerkerke Communication Manager, Flanders DC
Trui Moerkerke Communication Manager, Flanders DC
Over Flanders DC

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Flanders DC ondersteunt, promoot en verbindt creatieve ondernemers uit Vlaanderen bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming. Return on Creativity; daar staan wij voor.

Flanders DC
Diestsevest 76 - 3000 Leuven
Fosbury & Sons — Mechelsesteenweg 271, 1.1, 2000 Antwerpen
Ravensteingalerij 38 - 1000 Brussel