European Fashion Alliance houdt eerste rondetafel in Europees Parlement

De European Fashion Alliance (EFA) hield haar eerste politieke rondetafelconferentie over mode in Brussel. EFA kondigt daarbij een Europese onderzoeksenquête waarvan de resultaten gebundeld zullen worden in een rapport over de status van de Europese mode. Dit rapport alsook de positionering van de Europese mode-industrie op het gebied van duurzaamheid en beleid zullen worden voorgesteld tijdens de EFA-conferentie in Brussel eind 2023.

Afgelopen woensdag 7 juni hield de European Fashion Alliance haar eerste politieke rondetafel in Brussel. Het evenement werd geopend door Thierry Breton, EU-commissaris voor Interne Markt en Dr. Christian Ehler, lid van het Europees Parlement. "Wij zijn hier om te helpen op dit keerpunt in uw sector. Als er een industrie is die sterk betrokken is bij toeleveringsketens, dan is het wel de modebranche. We streven ernaar dat alle textiel die op de Europese markt komt, een lange levensduur heeft, recycleerbaar en respectvol is. Daarvoor hebben we verschillende EU-initiatieven op stapel staan. Ten eerste de Ecodesign-verordening om duurzaamheid en circulariteit te stimuleren. Ten tweede de digitale labeling met een digitaal productpaspoort. Ten derde, de herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen, dat textielafval moet verminderen. De ambitie van deze textielstrategie zal samen met deze initiatieven alleen vruchten afwerpen als we dit met het hele ecosysteem kunnen vertalen in betrokkenheid en uitvoerbare maatregelen," aldus EU-commissaris Thierry Breton over de komende EU-regelgeving. Het belang van creativiteit en innovatiekracht werd hierin benadrukt, maar ook de ambachtelijke traditie van de Europese mode-industrie. Het centrale onderwerp van de rondetafel was de positionering van de European Fashion Alliance ten opzichte van de aankomende Europese wetgeving van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) en de bijbehorende verplichting van een Digital Product Passport (DPP).

De European Fashion Alliance stelt creativiteit centraal in haar ambitie en erkent deze als de drijvende kracht achter de innovatiekracht van de sector. Door het stimuleren van een omgeving die creativiteit presenteert en ondersteunt, wil de alliantie de Europese mode op sociaal en politiek niveau promoten als bron voor oplossingen. "We moeten er trots op zijn deel uit te maken van een creatieve en culturele industrie. We moeten duidelijk maken dat creativiteit een waarde heeft in onze samenleving en dat het de wortel is van alles wat EFA wil aanpakken. Als we het hebben over nieuwe ideeën, technieken en processen, vakmanschap en industrie, dan moeten we die zien als een lofzang op creativiteit. Om die te beschermen, moeten we zorgen voor ondersteunende regelgeving voor zowel Europese als geïmporteerde producten. Traceerbaarheid en transparantie, ​ duurzaamheid op een holistische manier, het stoppen van overproductie, respect voor sociale duurzaamheid en mensenrechten, intellectueel eigendom, moeten de belangrijkste elementen zijn om te beschermen wat we definiëren als creatieve mode", aldus Carlo Capasa, bestuurslid van de European Fashion Alliance en voorzitter van de Camera Nazionale della Moda Italiana over de toekomst van creativiteit.

De European Fashion Alliance erkent en ondersteunt de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten) en roept op om rekening te houden met de unieke kenmerken van creatieve modeproducten bij de implementatie van haalbare, maar ambitieuze eisen op het gebied van ecologisch design. In dat opzicht hebben EFA-leden de kwestie van duurzaamheid van modeproducten benadrukt, waarin duurzaamheid op een meer holistische en natuurlijk meetbare manier moet worden beschouwd, met zowel intrinsieke als extrinsieke kenmerken, en niet alleen beperkt mag worden tot de functionele robuustheid. Pascal Morand, ​ lid van de Raad van Bestuur van de European Fashion Alliance en uitvoerend voorzitter van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode stelt bovendien: "EFA steunt het verbod op de vernietiging van onverkochte goederen, maar dit vereist een duidelijke definitie welke goederen geschikt zijn voor consumptie en verkoop. Bovendien kunnen upcycling en recycling in het algemeen niet beschouwd worden als louter vernietiging omdat ze ook heilzame praktijken omvatten. Deze maken deel uit van de mentaliteit van de circulaire economie en de bedrijfsmodellen van innovatieve en creatieve ontwerpers" EFA's volledige standpunt over de ESPR kan hier gevonden worden.

EFA steunt de verstrekking van relevante, nauwkeurige en betrouwbare informatie aan de consument en de digitalisering van dergelijke informatie, zoals voorzien in het digitale productpaspoort. EFA waarschuwt echter voor elke maatregel die een onevenredige administratieve en technologische belasting zou betekenen voor bedrijven en in het bijzonder voor KMO's die geen rekening houden met de uitdagingen van de lange en multidimensionale toeleveringsketen van textiel. "Met EFA hebben Europese beleidsmakers voor het eerst een geschikte partner gevonden om te praten over zaken van de Europese mode. We hebben EFA nodig om te bespreken hoe de Europese Unie toekomstige uitgavenprogramma's kan opzetten om de gewenste duurzame resultaten in jullie sector te bereiken. We kunnen de toekomst van de modesector niet bespreken zonder de European Fashion Alliance als gesprekspartner", aldus Dr. Christian Ehler, lid van het Europees Parlement.

Caroline Rush, bestuurslid van de European Fashion Alliance en CEO van de British Fashion Council voegt hieraan toe: "Europese samenwerking is een noodzakelijke stap in de bescherming van creatieve bedrijven. Bij de British Fashion Council hebben we onlangs onze strategie geheroriënteerd om de Britse mode te promoten als een creatieve kracht op het wereldtoneel, waarbij we ons richten op verantwoorde groei, niet aflatende innovatie en wereldwijde en lokale versterking van de industrie. Zowel de British Fashion Council als de European Fashion Alliance stellen creativiteit centraal in onze ambities en we erkennen het belang van en de waarde in grensoverschrijdende samenwerking als we impactvolle verandering beogen."

De European Fashion Alliance kondigde tijdens de rondetafel ook haar eerste Europese onderzoek "Status of European Fashion" aan. De enquête dient als basis voor een sectorrapport dat in het najaar van 2023 zal worden voorgesteld tijdens de volgende EFA-Conferentie, waarvoor beleidsmakers uit de Europese mode-industrie en EU-beleidsmakers zullen worden uitgenodigd. "Met onze Europese enquête, die vanaf 15 juni live gaat op www.europeanfashionalliance.org, verzamelen we de huidige stand van kennis over aankomende Europese wetsvoorstellen en richtlijnen, alsook de duurzaamheidsstatus van merken. Niet alleen feiten en cijfers, maar ook ervaringen van de mode-industrie zijn van groot belang voor ons, omdat dit EFA in staat stelt concrete en meetbare oproepen tot actie te doen", zegt Scott Lipinski, voorzitter van de European Fashion Alliance en CEO van Fashion Council Duitsland.

Federica Marchionni, CEO van Global Fashion Agenda, benadrukt het belang en de relevantie van de European Fashion Alliance, die in 2022 werd opgericht door 29 gelijkgestemde stichtende leden: "Het huidige bedrijfsmodel van de mode-industrie is niet duurzaam en moet veranderen om op één lijn te komen met de Sustainable Development Goals. Ik ben er bijzonder trots op deel uit te maken van EFA, omdat de samenwerking tussen modeorganisaties en modeweken in heel Europa een voorbeeld is van hoe ambitie kan worden omgezet in actie om de industrie en haar belanghebbenden te begeleiden bij de vereiste verandering."


Vanaf 15 juni 2023 vindt u de enquête hier: www.europeanfashionalliance.org

Download meer afbeeldingen en bijlagen: hier

v.l.n.r.: Zuzana Bobikova (Slovak Fashion Council), Carlo Capasa (Camera Nazionale Della Moda Italiana), Elke Timmerman (Flanders DC), Pascal Morand (Fédération de la Haute Couture de la Mode), Cecilie Thorsmark (Copenhagen Fashion Week), Scott Lipinski (Fashion Council Germany), Caroline Rush (British Fashion Council) and Dr. Christian Ehler (Europees Parlement), © Alex Kolotouhkina
v.l.n.r.: Zuzana Bobikova (Slovak Fashion Council), Carlo Capasa (Camera Nazionale Della Moda Italiana), Elke Timmerman (Flanders DC), Pascal Morand (Fédération de la Haute Couture de la Mode), Cecilie Thorsmark (Copenhagen Fashion Week), Scott Lipinski (Fashion Council Germany), Caroline Rush (British Fashion Council) and Dr. Christian Ehler (Europees Parlement), © Alex Kolotouhkina

 

OVER EFA

De European Fashion Alliance is de eerste transnationale alliantie van Europese mode-instellingen. Het doel is het bevorderen van een vruchtbaar, duurzaam en inclusief ecosysteem voor de Europese mode. EFA fungeert als een krachtige collectieve stem, die de transitie van de Europese mode naar een duurzamere, innovatievere, inclusievere en creatievere toekomst bepleit en versnelt.

Een raad van zeven is verantwoordelijk voor de directe aansturing van de organisatie, bestaande uit de leden British Fashion Council (Groot-Brittannië), Camera Nazionale Della Moda Italiana (Italië), Copenhagen Fashion Week (Denemarken), Fashion Council Germany (Duitsland), Fédération de la Haute Couture de la Mode (Frankrijk), Flanders DC (België) en Slovak Fashion Council (Slowakije).

Scott Lipinski (CEO, Fashion Council Duitsland) werd verkozen tot voorzitter van het bestuur, Carlo Capasa (voorzitter, Camera Nazionale della Moda Italiana) en Pascal Morand (Executive President, Fédération de la Haute Couture de la Mode), Cecilie Thorsmark (CEO, Copenhagen Fashion Week), Elke Timmerman (Strategy Director, Flanders DC) en Zuzana Bobikova (CEO, Slovak Fashion Council) vormen samen met Caroline Rush (CEO British Fashion Council) het verdere bestuur.

 

Stefan Ceunen

Stefan Ceunen

Lead communications & PR manager, Flanders DC

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Flanders DC

Flanders DC is het Vlaamse design- en modecentrum en werkt aan sterk toekomstgericht ondernemerschap in de design- en modesector. 

Contact

Nationalestraat 28 - 2000 Antwerpen

+32 3 746 09 46

info@flandersdc.be

www.flandersdc.be