Henry van de Velde Awards 16 - Dit zijn de winnaars!

Flanders DC reikt op 19 januari om 19.30 uur de Henry van de Velde Awards 16 uit. De 12 winnaars belichamen alle aspecten van design.

De Henry van de Velde Awards bekronen sinds 1994 goed design. De Henry van de Velde Awards zijn een ode aan de diversiteit, de noodzaak en de impact van design. 

Bij de beraadslaging viel het de professionele jury op dat design in 2016 garant staat voor hoge relevantie en bijzonder inspirerend is. Designers krijgen een meer maatschappelijke functie en vinden vanuit een eigen aanpak vaak verrassende en verrassend eenvoudige oplossingen. Design kan dus een mooi object zijn dat je koestert, maar even goed een oplossing op grote of kleinere schaal voor de grotere maatschappelijke problemen waarmee we geconfronteerd worden, de mobiliteit, het klimaat, de gezondheidszorg, het vluchtelingenprobleem enzovoort.

De jury had dan ook een hele kluif aan het kiezen van de laureaten in de 12 verschillende categorieën van de Henry van de Velde Awards.

De Henry van de Velde Awards zijn op 19 januari om 19.30 uur uitgereikt tijdens een druk bijgewoonde ceremonie in de prestigieuze Henry Le Boeufzaal in BOZAR. De Henry van de Velde Awards zijn een initiatief van Design Vlaanderen, dat nu behoort tot Flanders DC. De OVAM en BOZAR zijn partners. 
Enkele prijzen werden uitgereikt door bijzondere eminenties. Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM reikte de Henry van de Velde OVAM Ecodesign PRO Award 16 uit, Pascal Cools, directeur Flanders DC, de Henry van de Velde Young Talent Award 16, Bernard De Potter, administrateur-generaal Agentschap Innoveren & Ondernemen de Henry van de Velde Company Award en Minister Philippe Muyters, voogdijminister, de Henry van de Velde Lifetime Achievement Award.
En buiten categorie reikte Minister Sven Gatz ook nog de onderscheiding Nieuwe Vlaamse Meesters in de Kunst uit. 

Naast de uitreiking is er ook een gratis tentoonstelling in de Foyers van BOZAR met daarin de 25 nominaties en de 12 winnaars van de Henry van de Velde Awards 16. De tentoonstelling loopt tot en met 19 maart. 

Klik op "Lees meer" voor het overzicht van de winnaars, extra informatie over de Henry van de Velde Awards, informatie over Flanders DC, de OVAM  en de onderscheiding Nieuwe Vlaamse Meesters in de Kunst. 

 

Er zijn 12 prijzen die uitgereikt worden, onderverdeeld in 2 grote categorieën, de Henry van de Velde Special Awards en de Henry van de Velde Design Solution Awards.

  • De Special Awards gaan terug tot bij de start in 1994 en honoreren een jong talent, een bedrijf dat design voorbeeldig inzet en een loopbaan.
  • De Design Solution Awards zijn nieuw sinds deze editie. In 8 categorieën tonen zij oplossingen waar design voor dient. Hiervoor konden ontwerpers en bedrijven zelf inzenden, wat ze enthousiast deden. 206 inzendingen werden door de professionele jury teruggebracht naar 25 nominaties. 8 van hen kregen op 19 januari hun award.

Het publiek kon ook zijn stem uitbrengen. Het resultaat hiervan is de Henry van de Velde Public Award. 

 

Het overzicht

Henry van de Velde Lifetime Achievement Award 16: Kristel Van Ael & Joannes Vandermeulen - Namahn​

Joannes Vandermeulen richtte Namahn op in 1987 in Brussel, om bedrijven te helpen hun technologie en software naar eindgebruikers toe te verbeteren. Maar Joannes wilde meer doen dan klanten mensgerichte oplossingen aanreiken. Namahn werd bekend voor zijn interactiedesign voor digitale producten (of in gewone taal, gebruikerservaring) voor grote en kleine bedrijven in allerlei sectoren. Met Kristel Van Ael kreeg Namahn in 2007 zijn eerste echte ‘visuele denker’. Ze bracht als partner een nieuwe taal en een nieuwe zienswijze met zich mee. Ze sloeg een brug naar de designgemeenschap en positioneerde Namahn in die wereld. 
Namahn evolueerde almaar meer naar oplossingen voor complexe en kritieke systemen. Kristel en Joannes zagen in dat hun bestaande methodes ongeschikt waren om deze nieuwe complexiteit aan te pakken. Dus gingen ze aan de slag om nieuwe methodes te ontwerpen. Samen streven ze ernaar om zinvolle dingen voor mensen te doen, op een grotere schaal.

De jury:
Als experten in human centred design vertoeven Kristel Van Ael en Joannes Vandermeulen (partners van Namahn) wereldwijd in de kopgroep wanneer het gaat over digital, user experience en service design. Hun bureau is daarbij een centrum geworden dat actief bijdraagt aan de definitie van design wereldwijd. Speciale lof gaat daarbij uit naar de grote inspanningen die worden geleverd op het vlak van didactische toolontwikkeling, openlijke kennisdeling en het grote sociale engagement van de trekkers.

Lees hier meer over Kristel Van Ael & Joannes Vandermeulen

Henry van de Velde Company Award 16: Rotor Deconstruction

Rotor Deconstruction is een afdeling van Rotor, een Brussels collectief. Rotor is opgericht in 2005 en heeft als doel het promoten en faciliteren van het hergebruik van bouwonderdelen om zo tot een beter en efficiënter gebruik van grondstoffen te komen. Het richt zich vooral op het ontginnen van herbruikbare materialen uit de afbraak van naoorlogse en moderne architectuur.
In 2012-2013 maakte Rotor een studie van de bestaande handelaars in tweedehandsbouwmaterialen in België. Veel van deze handelaren focussen op rustieke materialen bestemd voor de (neo-)rurale markt. Slechts enkelen richten zich op onderdelen uit kantoorgebouwen, nochtans de grootste groep van gebouwen die afgebroken worden in stedelijke omgevingen. Rotor zag een nood en een noodzaak en richtte Rotor Deconstruction op, een 'afvalverwerkend bedrijf' dat onderzoekt welke materialen genoeg waarde hebben om hun demontage te financieren. 

De jury:
Waar in oorsprong Rotor Deconstruction vooral is ontstaan met een focus op semi-industriële afbraakprojecten waarbij afvalstromen in kaart werden gebracht, verlegden zij later hun aandacht ook naar het verzamelen en aanbieden van deze materialen voor een tweede leven. Daardoor bestaat de organisatie uit praktische profielen, theoretici die onderzoek doen naar duurzaamheid en tentoonstellingsmakers die dit alles aanschouwelijk weten om te zetten. Wat vooral opvalt is dat werknemers van verschillende strekkingen samen zitten, en de kruisbestuiving en interactie het bedrijf naar een hoger niveau tilt. De jury is deze innovatieve manier om een organisatie op te zetten opgevallen, en beschouwt het als een boeiende businessmodel innovatie.

Lees hier meer over Rotor Deconstruction
Rotor Deconstruction wint met het project voor BNP Paribas Fortis ook nog de Henry van de Velde OVAM Ecodesign PRO Award. 

Henry van de Velde Young Talent Award 16: Pieter-Jan Pieters - OWOW

Pieter-Jan Pieters (°1988) studeerde aan de Design Academy Eindhoven en volgde er de richting Man & Mobility. Na zijn afstuderen lanceerde hij zijn eindwerk op Kickstarter, met veel resultaat. Het bureau OWOW (Omnipresent World Of Wizzkids) werd opgericht en is ondertussen een tiental man sterk. OWOW is vooral actief in de muziekindustrie en focust op muziek, design en technologie. OWOW ontwikkelt naast heel wat projecten in de muziekwereld ook een eigen assortiment muziekinstrumenten.

De jury:
Pieter-Jan Pieters heeft bewezen luchtig en vindingrijk te zijn in zijn ontwerpaanpak. Vooral zijn motto om niet volledig te vertrekken vanuit de wensen van de klant gaat in tegen de klassieke ontwerppraktijk en wordt door de jury toegejuicht als opvallend en gedurfd. Zijn in Eindhoven gevestigde bureau OWOW kende een viertal jaar geleden een bijzonder succesvolle start via Kickstarter.
Pieter-Jan Pieters wordt hier opnieuw opgepikt omdat OWOW momenteel reeds een kleine tiental werknemers telt en nationale en internationale opdrachten binnenhaalt. De jury duidt Pieter-Jan Pieters als beloftevol jong talent aan omdat hij zijn initiële succes heeft weten te bestendigen zonder zijn bijzondere speelse manier van werken achter zich te laten.

Lees hier meer over Pieter-Jan Pieters

Henry van de Velde OVAM Ecodesign PRO Award 16: Rotor Deconstruction

De ontmanteling van het interieur uit de voormalige hoofdzetel van de Generale Bank, nu BNP Paribas Fortis, en het hergebruik van sommige elementen in nieuwe projecten betreft één van de belangrijkste operaties tot nu van Rotor Deconstruction, een spin-off van Rotor. Het hergebruik van materialen, in tegenstelling tot recyclage, laat zoveel mogelijk toe de gebruikswaarde, maar ook de culturele waarden van de betrokken elementen te bewaren. Rotor Deconstruction belichaamt een duurzaam economisch model dat ook andere spelers toelaat en jobs kan creëren.

Ontwerp Rotor (Maarten Gielen, Tristan Boniver, Lionel Devlieger, Michaël Ghyoot, Benjamin Lasserre, Melanie Tamm, Renaud Haerlingen, Lionel Billiet and Sophie Seys)

Opdrachtgever Rotor Deconstruction

OVAM Ecodesign PRO: een designprijs voor ontwerpen of diensten volgens de principes van ecodesign of met een positieve invloed op het milieu. De prijs is de opvolger van de OVAM Ecodesign Award PRO en wordt uitgereikt door de OVAM.

Lees hier meer over Rotor Deconstruction en het BNP Paribas Fortisproject

Henry van de Velde Better Health Award 16: INGA Wellbeing

Comfortabele, stijlvolle kledij voor zorgpatiënten. De collectie bevat bloesjes, truien, kleedjes, broeken en pyjama’s die discreet voorzien zijn van openingen voor drains of van panden die gemakkelijk kunnen worden verwijderd voor een medisch routineonderzoek of behandeling en de patiënt in zijn waarde laten. 

Ontwerp Fiona Mc Greal, Opdrachtgever INGA Wellbeing i.s.m. Gysemans Clothing Industry, Innovatie Centrum, Alsico NV, Philippe Buck, Solvay, Jacques Peeters, Jules Bordet Institute

Better Health: een designprijs voor oplossingen die zorgen voor het algemeen welzijn, voor een gezond lichaam en gezonde geest voor iedereen.

Lees hier meer over INGA Wellbeing

Henry van de Velde Collective Award 16: Marta

Lokale Antwerpse markt met directe band tussen producent en gebruiker. Geïnspireerd door de farmersmarket en de mercado en met een sterk geloof in samenwerkingen onderzoekt Ondergrond vzw de nieuwe mogelijkheden van de stad. Het wil sensibiliseren en informeren, door participatie en samenwerking tussen de kramers en chefs te stimuleren om nieuwe producten en gerechten te creëren en door het publiek te inspireren. Op die manier wil MARTA niet alleen eerlijke prijzen voor de boeren en verwerkers via de korte ketenaanpak stimuleren, ze wil ook inzetten op het sluiten van cirkels met een ‘niets-gaat-verloren’ attitude. 

Ontwerp ONDERGROND vzw (Ellen Pil, Sophie van Haasen, Caroline Huyghe, Daphne Pascual) met de steun van de Provincie Antwerpen, Stadslab 2050 en Born in Antwerp

Collective: een designprijs voor oplossingen die bijdragen tot de collaboratieve economie waarin kennis en middelen beter ingezet worden (samenwerken, delen, huren,…).

Lees hier meer over Marta

Henry van de Velde Communication Award 16: Disarming Design from Palestine (DDFP) 

Inclusief designlabel met Palestijnse gebruiksgoederen. Disarming Design from Palestine (DDfP) wil alternatieve verhalen brengen over Palestina nu en wil reflecteren over de functie van creatieve praktijken in conflictsituaties. Het platform ontwikkelt, toont en verkoopt hedendaagse designobjecten uit Palestina, ontworpen door hedendaagse designers, kunstenaars en studenten in samenwerking met lokale producenten en ambachtslui.

Ontwerp Annelys de Vet, i.s.m. Mohammad Saleh, Sami Khaldi, Ghadeer Dajani, Wisam Hourani en May Marei, Opdrachtgever Disarming Design from Palestine 

Communication: een designprijs voor oplossingen die de leesbaarheid en/of begrijpbaarheid van een product, concept, dienst of project verbetert of vergroot.

Lees hier meer over Disarming Design from Palestine

Henry van de Velde Design Research Award 16: Aalst, stad met zicht op zorg!

Twee co-creatie trajecten vanuit een servicedesigntraject om als zorgstad ervoor te zorgen dat senioren in hun vertrouwde omgeving thuis blijven wonen. De grote uitdaging was om zowel de ideale woonzorgomgeving te onderzoeken als hoe Aalst zich als zorgstad kan positioneren. Inspirerende visies konden ontwikkelen. Het co-creatietraject zorgde ervoor dat zorgverstrekkers en andere bedrijven uit Aalst nieuwe samenwerkingen aangingen en initiatieven ontplooiden.

Ontwerp Studio Dott (Suzan Bijloo, Lisa Apers, Tine Peeters) i.s.m. AIPA & Pantopicon, Opdrachtgever Stad Aalst 

Design Research: een designprijs voor de resultaten die gestoeld zijn op gedegen onderzoek en experiment, op conceptueel, materiaal- en/of technisch vlak.

Lees hier meer over Aalst, stad met zicht op zorg!

Henry van de Velde Efficiency Award 16: Haspencubes

Vuurpot voor fruitplantages. Om de temperatuur op de fruitplantages in de winter te laten stijgen worden blikken brandende parafine geplaatst zodat de knoppen aan de bomen niet aanvriezen. Na het uitbranden moeten de lege blikken opgeruimd worden. Bart Dooms van Haspenwood vroeg aan Frédéric Boonen een vuurpot te bedenken die volledig opbrandt en ook efficiënt is. Frédéric ontwikkelde de Haspencube waarbij de grondstof appelhout uit eigen streek komt.

Ontwerp Boonen Design Studio (Frédéric Boonen), Opdrachtgever Haspenwood

Efficiency: een designprijs voor oplossingen die de kost verbonden aan een product of dienst verkleinen, zonder in te boeten op de kwaliteit.

Lees hier meer over de Haspencubes

Henry van de Velde Feel Good Award 16: Memory Stone

Betonnen urnen en grafstenen. “Of het leuk is voor een ontwerper om een grafsteen te ontwerpen, weet ik nog niet; boeiend is het zeker en als je tot een rationele oplossing komt, is het des te beter”, aldus Axel Enthoven. “Als je het uiteindelijke ontwerp zo maakt dat het zelfreinigend is en onderhoudsvriendelijk, als het eenvoudig en snel te plaatsen is, als het solide en stabiel is, als het eenvoudig en natuurlijk lijkt en als het in alle omgevingen past en ook nog tijdloos is, ben je al een hele stap verder. Vanuit de emotionele zijde moet het een knipoog zijn naar diegene die je moet achterlaten. De eenvoudige en uitgepuurde vorm symboliseert de verdiende rust. Bescheiden maar aanwezig, iconisch zonder verwaandheid. Geïnspireerd door de natuur en met respect ontworpen.”

Ontwerp Axel Enthoven (Yellow Window), Opdrachtgever Memory Stone (Serax)

Feel Good: een designprijs voor oplossingen die mensen op een verrassende wijze emotioneel raakt of prikkelt.

Lees hier meer over de Memory Stone

Henry van de Velde Life Quality Award 16: Maggie Shelter

Duurzaam noodgebouw. De Maggie Shelter is de oplossing waar vaste constructies niet mogen, gewenst of praktisch zijn. Deze is snel op te zetten en te verplaatsen, modulair, polyvalent en aanpasbaar aan de seizoenen. Ze heeft een hoge energieprestatie en weerstaat aan een hard klimaat en aan stormen. De constructie werd voorzien van een dubbele wand uit aluminium en zeildoek die volledig opgevuld kan worden met lokale materialen. De Maggie ziet eruit als een grote tent maar heeft de voordelen en functionaliteit van een vast gebouw. 

Ontwerp DMOA architecten bvba (Benjamin Denef, Matthias Mattelaer, Bart Peeters, Kjell Keymolen, Inge Stuyckens), Opdrachtgever Maggie i.s.m. KULeuven, Centexbel, Vermako, Vervaeke, Fedasil, Agentschap Innoveren & Ondernemen en Flanders Investment & Trade

Life Quality: een designprijs voor oplossingen in de private of openbare ruimte die leiden tot nieuwe en betere leef-, leer-, werk- of recreatieomgevingen en die ten goede komen aan de kwaliteit van het leven.

Lees hier meer over de Maggie Shelter

Henry van de Velde Public Award 16: Stand-Up Nomad

In hoogte verstelbare statafel. De StandUp Nomad is een in hoogte verstelbare statafel, die handmatig versteld kan worden, zodat iedereen op een ergonomisch verantwoorde manier (tafelblad op ellebooghoogte) rechtstaand kan werken.

Ontwerp Henri Verheughe & Mathias Ellegiers, Opdrachtgever Jaswig bvba

Public Award: deze prijs wordt niet vastgelegd door de jury, maar door het grote publiek. Alle 25 nominaties voor de Henry van de Velde Awards 16 werden online voorgesteld en iedereen kon stemmen. Meer dan 7.250 stemmen werden ingediend, een onverhoopt succes. 

Lees hier alles over de StandUp Nomad

 

Nieuwe Vlaamse Meesters in de Kunst: Jo De Baerdemaeker

Eerste Eretitel ‘Nieuwe Vlaamse Meester in de Kunst’ voor letterontwerper Jo De Baerdemaeker. Uitreiking door Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz op de Henry van de Velde Awards in Bozar, 19 januari 2017.

De eretitel ‘Nieuwe Vlaamse Meesters’ is de hoogste erkenning voor internationaal befaamd Meesterlijk Vakmanschap uit Vlaanderen. De eretitels worden toegekend in 10 categorieën (kunst, wetenschap, culinair, sport, ...) aan hij of zij die ‘het Meesterschap’ bereikt heeft.

De eerste eretitel ‘Nieuwe Vlaamse Meesters’ in de categorie’ Kunst’ gaat naar Dr. Jo De Baerdemaeker, zelfstandig letterontwerper, producent-ontwikkelaar van digitale lettertypes, en post-doctoraal onderzoeker. 

 

Maar hoe zit het nu met Design Vlaanderen? Reikten zij vroeger niet de Henry van de Velde Awards uit?

Dat klopt. Vorig jaar lieten we tijdens de uitreiking weten dat Design Vlaanderen vanaf januari 2016 deel uitmaakt van Flanders DC. Ondertussen zitten we een jaar verder in dit traject. Vanaf 19 januari 2017 wordt de gehele werking van Flanders DC, Design Vlaanderen en het Flanders Fashion Institute gebundeld onder één naam, Flanders DC. Flanders DC zal specifieke acties voor de designsector blijven organiseren, zoals de Henry van de Velde Awards. Het nieuwe Flanders DC logo met én zonder descriptor vindt u bij de beeldenbank terug. 

 

En hoe zit dat nu met de OVAM Ecodesign PRO Award? Dat was toch een aparte prijs?

De OVAM Ecodesign PRO Award blijft! We spreken nu over de Henry van de Velde Ecodesign PRO Award, een Henry van de Velde Award, uitgereikt door de OVAM.

 

Tentoonstelling Henry van de Velde Awards 16

Henry van de Velde Awards 16
20/01/2017 - 19/03/2017
De Foyers - BOZAR
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

open dinsdag - zondag 10 - 18 uur. Op donderdag tot 21 uur.

www.henryvandevelde.be

gratis toegankelijk
gratis rondleiding op 9 februari om 12.30 u, start in Hortahal. Inschrijven via e-mail

De catalogus Henry van de Velde Awards 16 is te koop in de bookshop in BOZAR aan 5 euro. 

Een korte beschrijvende tekst over de tentoonstelling zit hieronder bij de bijlagen. 

 

Tentoonstelling Award Winning Designers

Award Winning Designers
17 februari – 29 april 2017
Designcenter | De Winkelhaak
Lange Winkelhaakstraat 26
2060 Antwerpen 

Open op weekdagen van 9 - 18 uur en zaterdagen van 10 - 16 uur. Gesloten op zon- en feestdagen.
www.awardwinningdesigners.be (vanaf februari online)

Inkom gratis

ANTWERP. POWERED BY CREATIEVES geeft dit jaar het curatorschap van de tentoonstelling aan HYBRIO: Hoe kunnen complementaire KMO de krachten bundelen met respect voor ieders specialisatie en eigenheid? In deze tentoonstelling wordt getoond hoe nauwe, interdisciplinaire samenwerking de wereld in beweging kan brengen.

Joannes Vandermeulen & Kristel Van Ael (Namahn), winnaars Henry van de Velde Lifetime Achievement Award 16, maken deel uit van het samenwerkingsverband Hybrio. Meteen de reden waarom zij samen met Hybrio de tentoonstelling samenstellen.

 

NIET VOOR PUBLICATIE

Uw perscontact: Bie Luyssaert, +32 2 277 60 62 of +32 497 59 33 17, bie@flandersdc.be
Alle beelden die hieronder staan, kan u opladen. Er is ook een uitgebreidere beeldenbank. Bij de bijlagen onder de beelden vindt u ook de pdf van de catalogus met extra informatie. 

HVDV_BINNENWERK.pdf

PDF - 2.9 Mb

Beschrijving tentoonstelling

DOCX - 72 Kb

Persbericht Nieuwe Vlaamse Meesters in de Kunst

PDF - 44 Kb

Bie Luyssaert

Communication Manager Design, Flanders DC

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Flanders DC

Flanders DC is het Vlaamse design- en modecentrum en werkt aan sterk toekomstgericht ondernemerschap in de design- en modesector. 

Neem contact op met

Nationalestraat 28 - 2000 Antwerpen

+32 3 746 09 46

info@flandersdc.be

www.flandersdc.be