Skip to Content

Nieuw innovatiemodel voorgesteld

Klant centraal bij bedrijfsinnovatie

Deze namiddag stelt professor Marion Debruyne van Vlerick Business School op de Vlerick-campus in Brussel, het nieuwe boek voor 'Customer Innovation. Waarom de klant centraal staat in bedrijfsinnovatie'. Het boek werkt een baanbrekend innovatiemodel uit, gebaseerd op inzichten en case studies die het resultaat zijn van jaren onderzoek in samenwerking met het Flanders DC Kenniscentrum.

De bedrijven en organisaties die vandaag succesvol zijn, zien klantgerichtheid en innovatie niet langer als elkaars tegenpolen en werken vanuit een 'outside-in' optiek: ze bepalen hun strategie vanuit de markt en niet vanuit waar ze goed in zijn.

In het nieuwe boek 'Customer Innovation' analyseert professor Marion Debruyne de werkwijze van deze organisaties. Het typeert dergelijke organisaties dat ze steeds alert zijn voor de signalen van de klant en anticiperen op eventuele veranderingen. Ze passen hun business model aan om perfect bij de noden en wensen van de klant aan te sluiten.

Bovendien zoeken ze samenwerking met partners buiten de organisatie, om op te lossen wat ze zelf niet kunnen. Ze zijn ervan overtuigd dat samenwerking cruciaal is om een goed idee te laten uitgroeien tot een commercieel succes.

Professor Debruyne toont in 'Customer Innovation' hoe bedrijven een outside-in organisatie kunnen worden door een constante dialoog met de markt open te houden, door de noden van de klant te implementeren en door slimme partnerships aan te gaan. Connecting, converting and collaborating. 'Customer Innovation' stelt een praktisch model voor dat bedrijven helpt klantgericht te zijn, nu en in de toekomst.

Het boek zit ook boordevol praktijkvoorbeelden. Ieder bedrijf dat klantgericht en innovatief wil zijn, kan met dit boek aan de slag.

We sturen u graag een recensie exemplaar toe. Contacteer Klaartje Ballon (Pers & Promotie LannooCampus): klaartje.ballon@lannoocampus.be

Contacteer ons
Jan Bormans Valorisatie Manager Flanders DC Kenniscentrum, Flanders DC
Jan Bormans Valorisatie Manager Flanders DC Kenniscentrum, Flanders DC
Over Flanders DC

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Flanders DC ondersteunt, promoot en verbindt creatieve ondernemers uit Vlaanderen bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming. Return on Creativity; daar staan wij voor.

Flanders DC
Diestsevest 76 - 3000 Leuven
Fosbury & Sons — Mechelsesteenweg 271, 1.1, 2000 Antwerpen
Ravensteingalerij 38 - 1000 Brussel