De Henry van de Velde Gold Award Winners 2020: dit zijn de winnaars!

Flanders DC reikt op 22 januari de 12 Henry van de Velde Gold Awards 2020 uit in BOZAR, Brussel.

De Henry van de Velde Awards honoreren al meer dan een kwarteeuw Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design een positieve impact hebben op de samenleving en de economie. Daarmee benadrukken deze awards de belangrijke maatschappelijke rol van de designer en zijn opdrachtgevers. 

"De Henry van de Velde awards 2020 tonen aan dat design vandaag in alle vezels van het dagelijks leven zit. Stuk voor stuk zitten achter de winnaars 'schone' verhalen met een meerwaarde. Verhalen die gaan over een duurzame wereld en over het onderhouden van het sociaal weefsel. Over problemen van alledag oplossen. En ja, soms ook over schoonheid al dan niet gekoppeld aan functionaliteit. Designers zijn dé brug tussen de creatieve en de functionele wereld. Ze laten die wereld beter draaien en de Henry van de Velde Awards zetten dat dan ook graag op het voorplan!" Pascal Cools, Managing Director Flanders DC.

In november maakte Flanders DC de Henry van de Velde Award Winners 2020 bekend. Het zijn er 21, verdeeld over 7 categorieën. Op 22 januari 2020 reiken we per categorie de Henry van de Velde Gold Award Winner uit, samen met de awards voor Lifetime AchievementCompany, Ecodesign by OVAM, Young Talent en Public.

Dit zijn de 12 Henry van de Velde Gold Award Winners 2020:

Henry van de Velde Lifetime Achievement Gold Award 2020

Een bekroning voor een ontwerper die minstens 30 jaar actief is en op economisch, maatschappelijk en/of cultureel vlak impact heeft met zijn designactiviteiten en een internationale speler is in de sector.

De winnaar is Erik Sijmons, sinds 1986 inhouse designer bij Samsonite en verantwoordelijke voor het ontwerp van de Cosmolite. "Hoewel ik mezelf als een generalist beschouw, is het fijn om koffers te ontwerpen, omdat ze bij bijna iedereen boeiende verhalen en mooie herinneringen aan reizen oproepen”, aldus Erik Sijmons. Voor de jury kan de impact van Erik Sijmons binnen Samsonite niet onderschat worden. Hij geeft het merk mee vorm en zorgt voor cruciale innovaties. 

 

Henry van de Velde Company Gold Award 2020

Een bekroning voor bedrijven die designers en vormgeving strategisch inzetten voor hun bedrijf of instelling. Hiermee wordt goed opdrachtgeverschap in relatie tot design beloond. Belangrijke criteria zijn de mate van professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie. 

De winnaar is dit jaar familiebedrijf Niko, dat in 2019 zijn 100e verjaardag vierde. Lichtschakelaars en interfaces lijken zeer vanzelfsprekende producten, een beetje alledaags, maar Niko zorgt dat het steeds vooruitstrevend en perfect vormgegegeven is, door ondermeer al decennia lang te investeren in een zeer grote group inhouse ontwerpers. Iets wat de jury bijzonder waardeert.

 

Henry van de Velde Ecodesign Gold Award 2020 by OVAM

Een bekroning voor een bedrijf dat of ontwerper die fungeert als een rolmodel voor andere ontwerpers. Deze vernieuwing overtuigt de jury door een weldoordachte keuze voor principes van ecodesign als rode draad doorheen de gehele bedrijfscultuur en -strategie en/of doorheen de ontworpen producten en diensten. Belangrijke criteria zijn de impact, potentiële groei, de visie en de continuïteit binnen het thema.

De winnaar is Ecover. Ecover pioniert sinds 1979 als innovator op de markt van onderhoudsproducten. Zowel op het vlak van producten als op bedrijfsniveau kiest het merk al van bij de start consequent voor een milieu-vriendelijke aanpak. Voor de jury is het feit dat duurzaamheid de basis is van hun dna, natuurlijk cruciaal. Daarnaast werken ze al van bij de start samen met ontwerpers om hun producten en hun bedrijf mee vorm te geven. 

Lees onderaan in het persbericht meer over de samenwerking met de OVAM en de Henry van de Velde Ecodesign Gold Award 2020 by OVAM.

 

Henry van de Velde Young Talent Gold Award 2020

Een designprijs ter stimulering van een jong talent of bureau dat maximaal 10 jaar actief is binnen de sector. Bij de beoordeling staat de ontwerper of het bureau centraal en wordt de maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van de gehele portfolio bekeken.

Studio Plastique is een klein, jong designbureau. Theresa Bastek en Archibald Godts richtten het in 2016 op aan de Design Academy Eindhoven. Studio Plastique vertrekt vanuit fundamenteel onderzoek, vaak gericht op duurzaamheid. Ze werken zeer holistisch en rond relevante thema's, met een zeer eigen, aparte invalshoek. Daarnaast zijn ze zeer fijngevoelig, esthetisch en perfectionistisch.

Zelf zeggen ze: “De toekomst ligt niet in het aanboren van nog meer nieuwe grondstoffen, maar in het opsporen, zichtbaar maken en herbestemmen van reeds bestaande grondstoffen, die nog overvloedig aanwezig en toch onzichtbaar gebleven zijn.” 

 

Henry van de Velde Business Innovation Gold Award 2020

Een designprijs voor innovatieve machines, toestellen, installaties en gereedschap, transportmiddelen en automatisatiesystemen, bestemd voor gebruik of toepassing in de industrie of in een professionele omgeving, zoals de medische zorg, bouw, landbouw. De focus ligt op efficiëntiewinst, demonteerbaarheid, modulariteit, nieuwe technologie, automatisatie, robotisatie.

Demetra, Digitale dermatoscoop voor huidonderzoek

Design: Verhaert & Barco / Opdrachtgever: Barco

Als digitale dermatoscoop is Demetra uniek in zijn soort. Het combineert het beste van analoge en digitale beeldvorming in een flexibel, draadloos handheld-apparaat. Met slechts één toestel kunnen dermatologen elk type foto maken, van dermatoscopische tot klinische close-up en overzichtsfoto's. Bovendien is Demetra veel meer dan een dermatoscoop. De oplossing is een volledig “skin imaging platform”, waarbij de foto’s van de huid met het toestel worden gecapteerd, automatisch in het patiëntendossier in de cloud worden opgeslagen, en via een webapplicatie kunnen worden bekeken en geëvalueerd. Dit maakt het analyseren, opvolgen en vergelijken van beelden van de huid vlotter en slimmer. 

 

Henry van de Velde Collaborative Gold Award 2020

Een designprijs voor innovatieve en duurzame producten, diensten en systemen waarbij van in het begin van het designproces gewerkt wordt met een multidisciplinair team en waarbij alle mogelijke stakeholders en gebruikers betrokken worden om via co-creatie een specifiek probleem of complexere vraagstukken aan te pakken. Dit zorgt voor breed gedragen oplossingen en (technologische) innovaties. Deze brengen verandering op het vlak van gezondheid en welzijn, duurzaamheid, milieu, mobiliteit, samenleven en wonen. 

Oase, Zintuiglijke ruimtes voor mensen met een fysiek en/of mentale beperking

Design: Bailleul Ontwerpbureau (Jelke Stoop, Thomas De Backer, Esmee Vanbeselaere, Nicolas Wybaillie, Joanna Kurdubelska) / Opdrachtgever: Het GielsBos

Oase biedt zintuiglijke ruimtes voor mensen met een fysieke en/of mentale beperking. Begeleiders krijgen in de ruimtes de nodige tools aangereikt om hun cliënten te doen lachen en prikkelen, uit te dagen of net tot rust te brengen. In dit ontwerp staan esthetiek en de specifieke noden van de cliënt centraal en krijgt toegankelijkheid een nieuwe dimensie. Een aangename sfeer en mooie beleving zijn voor mensen met een fysieke of mentale beperking minstens even belangrijk als voor mensen zonder beperking.

 

Henry van de Velde Consumer Gold Award 2020

Een designprijs voor eindproducten die het individuele leven verbeteren en vergemakkelijken en speciaal ontwikkeld zijn voor persoonlijk gebruik en productiviteit, binnen de domeinen van de lifestyle, de voeding, media en ontspanning. 

Vibe, Communicatiehulpmiddel

Design: pars pro toto your growth, our design / Opdrachtgever: Jabbla, we all have a voice

De Vibe is een inclusief communicatiehulpmiddel ontwikkeld voor de groeiende groep mobiele jongeren met een spraakprobleem. Bij het ontwerp van de tablet stond de gebruiker en zijn leefwereld centraal. Het lichtgewicht en praktisch formaat (met een 10’ touchscreen) zorgen voor een zeer draagbaar en mobiel communicatiehulpmiddel. Met aan zowel voor- als achterzijde een geïntegreerd scherm is het een uniek toestel geworden binnen de ondersteunende communicatie. Het scherm aan de achterzijde zorgt ervoor dat omstanders kunnen meelezen en anticiperen op de boodschap die wordt gevormd en vervolgens naar spraak wordt omgezet, waardoor de natuurlijke communicatie vergemakkelijkt. Oog-in-oog communiceren met vrienden, familie en begeleiders wordt vanzelfsprekend en doeltreffend. Er werd ook gestreefd naar een hulpmiddel dat kan wedijveren met de gewone consumentenproducten en niet opvalt. En net zoals bij de dagelijkse mobiele telefoons is er een camera ingebouwd, waardoor de Vibe gebruiker ook foto’s  kan nemen en momenten kan vastleggen, ze kan delen met anderen.

 

Henry van de Velde Crafts Gold Award 2020 by Bokrijk

Een designprijs voor een uniek of in kleine oplage vervaardigd object met een buitengewone vormgeving en esthetiek, gecombineerd met excellent vakmanschap en innovatief materiaalgebruik, bestemd voor consumenten die uit zijn op duurzaamheid, originaliteit, exclusiviteit, esthetiek en hoogwaardige afwerking. 

Hey Jute, De vergeten kwaliteiten van een natuurlijk materiaal

Design: Alexander Marinus 

Het Hey Jute kussen is een high-end ambachtelijk product waarvoor een nieuwe toepassing voor een “vergeten” materiaal werd ontwikkeld, en die resulteert uit het uitgebreide onderzoek naar de context, waarde en toepassing van jute. Jute is de op één na meest gekweekte textielvezel ter wereld. Industriële verwerking en chemische behandeling vernietigen de natuurlijke eigenschappen van deze ecologische grondstof om er een utilitair, goedkoop eindproduct mee te maken. Om dat potentieel te onderzoeken ontwikkelde Alexander Marinus een nieuwe ambachtsmethode die binnen een korte keten past, geen chemische behandeling vergt en zo een high-end product creëert.

Lees onderaan in het persbericht meer over de samenwerking met Bokrijk / VAKlab en de Henry van de Velde Crafts Gold Award 2020 by Bokrijk.

 

Henry van de Velde Digital Product Gold Award 2020

Een designprijs voor een nieuw of verbeterd digitaal product waarin de gebruikerservaring centraal staat tijdens het ontwerp- en ontwikkelingsproces en die inzet op een optimale naadloze digitale interactie met zijn gebruikers. De oplossing kwam tot stand door een combinatie van design research en service- en interface design en gebruikt nieuwe technologieën overheen verschillende dragers en platformen en is gebaseerd op doorgedreven gebruikerskennis en business strategie. 

SportKompas, Een oriëntatie-tool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het maken van een goede sportkeuze

Design: Studio Dott (Suzan Bijloo & Jonas Callewaert) / Opdrachtgever: SportaMundi vzw, SportaMundi UGent. Met de steun van Sport Vlaanderen.

Bewegen en sporten draagt sterk bij tot het welzijn van kinderen. Ook jonge kinderen bewegen te weinig, ondanks het groeiend aanbod aan sporten en clubs. Kinderen en ouders zijn vaak niet op de hoogte van het brede aanbod in de buurt, of weten niet welke sport bij hen past. Als kinderen de juiste sport kiezen, zullen ze er meer plezier aan beleven en deze ook langer volhouden. Dit draagt bij tot hun welzijn en een blijvende gezonde levensstijl. Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde algoritmes kan SportKompas reeds op jonge leeftijd (tussen 8 en 10 jaar) de meest geschikte sport nagaan.

 

Henry van de Velde Graphic & Communication Gold Award 2020

Een designprijs voor een nieuw of verbeterd product, dienst of systeem, geprint of digitaal, waarbij een vorm van de communicatie of de communicatiedrager duidelijk een meerwaarde heeft en zorgt voor heldere communicatie die zijn doelgroep effectief bereikt.

B401 Bruggenbouwers, Campagne over de afbouw van een viaduct

Design: Heren Loebas (Stijn D'Hondt & Peter Van de Sijpe) / Opdrachtgever: Stad Gent - dienst Stedelijke Vernieuwing

Het project B401 Bruggenbouwers vindt zijn oorsprong bij het viaduct B401 in Gent. Dit viaduct voert het autoverkeer tot in het hart van de Gentse binnenstad. Gedurende een jaar doorliep Stad Gent een traject met het studieteam van Tractebel en van 51N4E om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken voor deze locatie. Niet zomaar een drastische verandering, maar wel een meerjarenplan waarin de aanwezigheid van het viaduct stilaan afgebouwd wordt en de mobiliteit er rond in nieuwe banen geleid wordt. Om die reden werden de Bruggenbouwers in het leven geroepen: 14 Gentenaars, authentieke mensen met een visie, die hun toekomstbeeld voor het viaduct delen. Belangrijk was om met deze campagne zoveel mogelijk mensen uit verschillende lagen van de bevolking aan te spreken en hen te betrekken in dit traject. 

 

Henry van de Velde Habitat Gold Award 2020

Een designprijs voor producten in grotere oplage, diensten en systemen bestemd voor de private ruimte en het wonen aanbelangen of bestemd voor de werkruimte en het werken aanbelangen.

The Light Machine, Verlichting

Design: RotorGroup (Bernard Rommens) / Opdrachtgever: Re-Volt

The Light Machine is geïnspireerd op een mix van filmset lichten, legerjerrycans en mechanische details van een machine. De dimmer kan worden aangepast tot de exact gewenste voltage die wordt weergegeven op de geïntegreerde voltmeter. Doordat de lamp op verschillende manieren kan geplaatst worden en de lichtdensiteit kan worden aangepast kan dit solide machien’tje' op vele manieren gebruikt worden: als indirecte uplighter in een hoek van je living tot additioneel shop window light of zelfs als zacht achtergrond licht in je slaapkame In de designfase is zoveel mogelijk met degelijke mechanische verbindingen gewerkt die als het  moet eenvoudig vervangbaar of herstelbaar zijn.

 

Henry van de Velde Public Gold Award 2020

21 Henry van de Velde Award Winners dongen van 14 november tot en met 19 december naar de stem van het publiek. Bijna 6000 stemmen werden uitgebracht. Met 1/6 van de stemmen wint The Waterbench, een ontwerp van Barbara Standaert voor Ebema met overtuiging. 

The Waterbench, Een regenwater collecterende zitbank

Design: Standaert Design (Barbara Standaert) / Producent: Ebema N.V.

Steden vormen steeds grotere, verharde oppervlakken. Barbara Standaert ging op zoek naar hoe we natuurlijke processen kunnen herstellen en groen terug een plaats kunnen geven in het verstedelijkt landschap. De Waterbench speelt hier met haar functies als zitbank, plantenbak en regenwaterton op in. Deze functies worden met elkaar geconnecteerd. De bank laat toe dat het regenwater doorheen het poreuze betonnen zitgedeelte sijpelt en wordt opgevangen in een spaarbekken van waterdicht beton waarin de planten hun water en voedsel vinden. Deze permanente en natuurlijke watervoorziening vraagt nauwelijks onderhoud, zorgt voor een blijvend groene touch in de stad en heeft een verkoelend effect.


De Henry van de Velde Awards tonen en lauweren niet enkel goed design in al zijn aspecten. Ze weerspiegelen waar de maatschappij, de ontwerpers, de makers, de bedrijven, de organisaties en de overheden mee bezig zijn. Ze illustreren hoe designdenken warmte, beweging, oplossingen, toekomstperspectieven en vereenvoudiging brengen. 

 

De Henry van de Velde Gold Awards 2020

 

Voor 7 van de 12 Henry van de Velde Gold Awards konden ontwerpers en bedrijven zelf inschrijven (Business Innovation, Collaborative, Consumer, Crafts by Bokrijk, Digital Products, Graphic & Communication en Habitat). Voor 4 categorieën heeft de onafhankelijke jury beslist op basis van voorstellen voor vroegere winnaars en designexperten (Company, Ecodesign by OVAM, Lifetime Achievement en Young Talent). Voor de Henry van Velde Public Gold Award heeft het publiek beslist door te stemmen tussen 14 november en 19 december 2019. 

2020 is het jaar van nieuwe samenwerkingen en grote stappen in bestaande samenwerkingen. Sinds dit jaar wordt de Henry van de Velde Crafts Award by Bokrijk uitgereikt door Bokrijk / VAKlab. Bokrijk werkt zelf reeds enkele jaren rond vakmanschap op verschillende fronten en koppelen daar ook een eigen wedstrijd aan. Ze lanceren 22/1 ook de nieuwe BKRK-award #Glas waarbij Flanders DC eveneens partner is. Ontwerpers en bedrijven konden dit jaar niet meer inzenden in de categorie Henry van de Velde Ecodesign Award by OVAM. De Henry van de Velde Ecodesign Gold Award by OVAM is nu bepaald door de jury en gaat naar een inspirerend voorbeeld rond het inzetten van ecodesign. 

Opvallende rode draad doorheen alle winnaars is de doorgedreven aandacht voor duurzaamheid over de verschillende awards heen, een evolutie die we, samen met partner OVAM, alleen maar kunnen vaststellen en toejuichen. 

"Dit jaar focuste de jury op de impact van industriële productontwikkeling en design management door de ontwerper Erik Sijmons (hoofd R&D Samsonite), en de bedrijven Niko en Ecover als laureaten aan te duiden. Duurzaamheid loopt ook als rode draad doorheen deze drie laureaten en is ook het uitgangspunt van de Young Talents Archibald Godts en Theresa Bastek (Studio Plastique). Met hen luiden we een volgende generatie van designers in die rotsvast geloven in de maatschappelijke rol van de designer en dit ook in de eigen praktijk consequent toepassen." Inge Vranken, Flanders  DC

 

Tentoonstelling

Na de ceremonie opent de tentoonstelling over de Henry van de Velde Awards 2020.

De Henry van de Velde Awards 2020
23 januari - 29 maart 2020

BOZAR 
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

gratis toegang

open dinsdag - zondag 11.00 - 18.00 uur
op donderdag tot 21.00 uur

 

 

Catalogus Henry van de Velde Awards

PDF - 8.0 Mb

Teksten over Gold Winners

DOCX - 152 Kb

Bie Luyssaert

Communications Manager Design, Flanders DC

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Flanders DC

Flanders DC is het Vlaamse design- en modecentrum en werkt aan sterk toekomstgericht ondernemerschap in de design- en modesector. 

Contact

Nationalestraat 28 - 2000 Antwerpen

+32 3 746 09 46

info@flandersdc.be

www.flandersdc.be