Flanders DC en Vlerick Business School lanceren creativiteitstool

VAN AHA! TOT VOILA!

In het huidige economische klimaat zijn creativiteit en innovatie voor bedrijven geen vrijblijvende optie, maar een absolute noodzaak. In de reeks Creativity Talks, info-avonden rond ondernemingscreativiteit van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School, werd vorige week 'Van AHA! tot VOILA!' gelanceerd, een tool die ondernemingen en organisaties door elke stap van het creativiteitsproces begeleidt.

In het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School werd de afgelopen jaren heel wat onderzoek gedaan naar het managen van creativiteit. Ondernemingen die hun positie willen behouden of versterken moeten voortdurend blijven vernieuwen. Stilstaan is achteruitgaan.
Vorig jaar verscheen het onderzoeksrapport 'De innovatieve organisatie: Hoe wakker je innovatie aan?' van het team van Katleen De Stobbeleir (Vlerick Business School).

Op basis van dit rapport werd door het Flanders DC Kenniscentrum een serious game ontwikkeld dat het proces om van het 'Aha!'-moment tot het 'Voilà!'-moment te gaan, faciliteert. Want creativiteit in een onderneming gaat veel verder dan af en toe een brainstorm organiseren: creatieve ideeën moeten leiden tot concrete innovaties.
Een goed idee is slechts de eerste stap: dat idee moet ook verkocht worden aan collega's, managers en stakeholders. En daarna moet het idee verwezenlijkt worden.

De tool biedt een leidraad via een 3x3-matrix. Creativiteit is immers een proces in 3 essentiële stappen (ideegeneratie, ideepromotie en idee-implementatie) waarbij elke stap uitdagingen heeft op 3 niveaus (individueel, team en organisatieniveau).

De handige toolbox biedt mapjes met de 3x3-matrix rond de belangrijkste uitdagingen waar elk creatief proces in een onderneming mee te maken krijgt: feedback, proactiviteit, leiderschap, belonen en risico's.

In de mappen zitten ook steekkaarten met do's, don'ts, inzichten en cases. In een sessie van ongeveer 2 uur met deze tool, wordt een onderneming al een heel eind op weg gezet richting creativiteit en innovatie.

Klik hier om de toolkit gratis te bestellen.

Voor meer informatie:
Jan Bormans
Valorisatie Manager Flanders DC Kenniscentrum
jan.bormans@flandersdc.be
016 24 29 02

Trui Moerkerke

Communication Manager, Flanders DC

Get updates in your mailbox

By clicking "Subscribe" I confirm I have read and agree to the Privacy Policy.

About Flanders DC

Flanders DC is the Flemish design and fashion center and works on strong and future-oriented entrepreneurship within design and fashion in Flanders.

Contact

Nationalestraat 28 - 2000 Antwerp - Belgium

+32 3 746 09 46

info@flandersdc.be

www.flandersdc.be